Windmolenpark in India voor CO2 compensatie

TNT Post heeft van de Climate Neutral Group het windmolenproject in India geadopteerd. Het grootste doel van het windmolenproject is om elektriciteit op te wekken op een duurzame manier. Door de bijdrage wordt eenzelfde hoeveelheid CO2 opgenomen of uitstoot voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van 34 windmolens in de staten Karnataka en Maharashtra in India, die de lokale bevolking toegang tot elektriciteit verschaffen.

Zonder dit project zouden zij van energie worden voorzien via vervuilende energiecentrales. Door dit project wordt het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 teruggedrongen.

Bovendien zorgt dit project voor meer en betere toegang tot energie voor lokale consumenten en zorgt het voor werkgelegenheid en kennisoverdracht in de regio.